นายพงศธร  เหลือหลาย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

โทรศัพท์ : 055-652725 ต่อ 102

เบอร์มือถือ : 086-605-5264