ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2560