ค่านิยม

          ร   ร่วมแรงร่วมใจ ( Team Work ) รับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาวิชาชีพ ( Responsibility )

          พ  พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

          ศ  ศูนย์กลางคือประชาชน (ผู้ป่วย) / (ผู้รับบริการ)

          น  นวัตกรรม นำสู่การพัฒนา ( Innovation )

               
          


เข้มมุ่ง

          ๑. ปัญหาขาดสภาพคล่องด้านการเงิน


          ๒. ปัญหาเรื่องผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( DM, HT, CA ) กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะรุนแรงเฉียบพลัน ( AMI, Stroke) และโรคติดต่อ ( ไข้เลือดออก, TB )


          ๓. การตอบสนองความต้องการของผู้ให้และผู้รับบริการ

 

ปรับปรุง  26 ก.พ. 2561