จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ดาวน์โหลด